Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2015-04-25
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przemoc

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

Środowiskowy Dom Samopomocy

  

Kontakt
 
Kwiecień 2015
    Aktualności

  Zakończenie projektu pilotażowego Schematom STOP

  2015-03-26

  Dobiega już koniec realizacji projektu pn. „Schematom STOP!" Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Działania w ostatnim kwartale przebiegały bardzo prężnie i skupione były na jak najlepszej realizacji zaplanowanych zadań. Do końca stycznia trwały prace z rodzinami uczestniczącymi w pilotażu. Odbyły się ostatnie zajęcia z języków obcych, a także zajęcia integrujące dzieci i rodziców, rodziny zakończyły również wyjścia na basen. Swoje spotkania z rodzinami zakończyli także członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.
  Podczas całego okresu trwania projektu „Schematom STOP!...” wypracowywano i testowano nowe metody aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, dążono do zwiększenia samodzielności i decyzyjności rodzin uczestniczących w pilotażu, zacieśnienia więzi rodzinnych, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także poprawy sytuacji rodzin na rynku pracy.
  W ostatnim okresie intensywnie trwały działania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy zakończyli pracę nad zaktualizowaniem i wydaniem Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (PZKW) oraz Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej (MGI). Obie grupy sporządziły także i przekazały do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Karty dobrych praktyk dot. współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy (PZKW), a także w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (MGI).
  Z inicjatywy Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę został wydany Informator o instytucjach pomocowych w powiecie człuchowskim. Informator ma służyć osobom szukającym pomocy w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach i został rozdysponowany we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Instytucjach Rynku Pracy na terenie całego powiatu człuchowskiego.
  Poniżej przedstawiamy zdjęcie z ostatniego wspólnego spotkania członków MGI i PZKW:

  Karta Dużej Rodziny rodzina 3+

  2015-02-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - istnieją nowe druki wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
  Wnioski można pobrać w biurze nr 1 (Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny)
  Informacje dostępne pod numerem telefonu 59 83 34 557 oraz na stronie internetowej rodzina.gov.pl

     Zobacz także: Aktualności - archiwum (3-26 z 26)
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie, 77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4, tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji