Aktualności


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2016-08-24

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby chętne do przystąpienia do Programu, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) - wszelkie informacje uzyskają Państwo w biurach nr 2 i 3, oraz pod numerem telefonu 598334557.

Osoby, które korzystały już z Programu będą informowane osobiście o terminach wydawania żywności.
Ponadto wszelkie informacje dot. Programu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Ośrodka.Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Komunikat dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2016-08-17

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. klienci NIE MAJĄ OBOWIĄZKU DOSTARCZAĆ ZAŚWIADCZEŃ Z URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Od dnia 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.
W DALSZYM CIĄGU KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW OD ORGANU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE, tj. od komornika sądowego.


Od dnia 1 września br. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017.
Wykaz niezbędnych dokumentów (oprócz zaświadczeń z US i ZUS) oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są w biurze nr 8.

Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Komunikat dot. dożywiania dzieci w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-16

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia br. klienci mogą składać wnioski o objęcie dożywianiem dzieci uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Kryterium dochodowe wynosi 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej, tj. 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w Dziale Pomocy Środowiskowej, biura nr 2 i 3 odpowiednio wg właściwości miejscowej.

Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Zaproszenie do projektu dla osób korzystających z POPŻ

2016-08-09

Informujemy, że Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy w Debrznie oraz Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju w Chojnicach rozpoczęło realizację projektu pn.: "Rozkwit osób zdystansowanych w społeczeństwie", Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.
Zapraszamy Mieszkańców naszej Gminy korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz spełniających kryteria do wzięcia udziału w projekcie.
Rekrutacja trwa do dnia 17.08.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2016/2017

2016-05-13

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz inne instytucje pod patronatem Agencji Nieruchomości Rolnych.
Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
Kryteria oraz regulamin programu znajdują się w poniższej zamieszczonych załącznikach:
Pismo przewodnie ANR
Kryteria Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017
Regulamin programu str 1
Regulamin programu str 2

Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Bus 500+ odwiedził Gminę Przechlewo

2016-05-09

W dniu 26 kwietnia 2016 r. przed Przedszkolem Publicznym im. Kubusia Puchatka w Przechlewie odbyła się kampania informacyjna "Rodzina 500+".
Mieszkańcy naszej Gminy mogli uzyskać informacje na temat realizacji programu, natomiast na dzieci czekały niespodzianki w postaci balonów, odblasków i innych gadżetów z logo Rodzina 500+.


Na zdjęciu Pani Angelika Duch wraz z synem Norbertem.
(zdjęcie autorstwa Pani Moniki Niemczyk)

Opublikowała:
Justyna Kaczmarczyk


Bus 500+ odwiedzi Gminę Przechlewo

2016-04-131 kwietnia wraz ze startem programu "Rodzina 500+" w Polskę wyruszyły specjalne busy, które pełnią funkcję mobilnych punktów informacyjnych.

Kampania informacyjna "Rodzina 500+" zaplanowana dla Gminy Przechlewo odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) na placu przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie, os. Juźkowa 14 o godzinie 14:00.

Podczas spotkania rozdawane będą ulotki informacyjne, można też uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków i poznać szczegóły programu "Rodzina 500+".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk


Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika GOPS w Przechlewie

2016-04-12

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2016 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie ustalił dzień 2 maja 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie. Dzień ten będzie odpracowany w dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota)

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika GOPS w Przechlewie - kliknij

Opublikował:
Justyna Kaczmarczyk
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. 77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4, tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji