Aktualności


Sprawozdanie z wykonania POPŻ. Podprogram 2015.

2016-11-22

GOPS w Przechlewie rozdysponował 37.365 kg żywności o łącznej wartości 116.286,13 zł wśród osób potrzebujących.

Dołączone pliki:


Termin dystrybucji żywności

2016-11-21

W załączniku podaje się termin dystrybucji żywności w ramach POPŻ, Podprogram 2016

Dołączone pliki:


Informacja o działaniach towarzyszących POPŻ Podprogram 2016

2016-11-21

W ramach działań towarzyszących w miesiącu grudniu br. odbędą się warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja o działaniach towarzyszących - niefinansowych POPŻ Podprogram 2016

  2016-11-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie organizuje w miesiącu październiku spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z położną.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Termin dystrybucji żywności

   2016-10-20

   W załączniku podaje się termin dystrybucji żywności w ramach POPŻ, Podprogram 2016

   Dołączone pliki:

   Dołączone pliki:


   Informacja o działaniach towarzyszących POPŻ Podprogram 2016

   2016-10-07

   W załączniku podaje się informację dotyczącą warsztatów kulinarnych odbywających się w ramach Działań Towarzyszących

   Dołączone pliki:


   Komunikat

   2016-09-13

   Powiat Człuchowski informuje, że realizuje w 2016 roku pilotażowy program "Aktywny Samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Opublikował:
   Arleta Szumacher

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Informacja o działaniach towarzyszących POPŻ Podprogram 2016

    2016-09-10

    W dniach 26- 27 września 2016 r. w Przechlewie odbędą się Działania Towarzyszące promocyjno - informacyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, na które zapraszamy beneficjentów.


    ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - informacja dla Klientów

    2016-09-06

    Uwaga!
    Przypominamy wszystkim Klientom składającym wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 oraz o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017 o konieczności uwzględniania jako dochód nieopodatkowany kwot otrzymanych w 2015 r. na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    Są to kwoty stanowiące różnicę między kwotą przysługującego odliczenia ulgi na dziecko/dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, które rozliczyli Państwo w druku PIT/UZ za 2014 r. (a otrzymane/osiągnięte w 2015 r.) stanowiącego załącznik do rozliczenia rocznego PIT-37.
    Jeśli korzystali Państwo z tego rodzaju odliczenia, czyli tzw. pełnej ulgi na dziecko/dzieci, kwotę należy wpisać w:
    - załączniku nr 3 - oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (fundusz alimentacyjny)
    - załączniku nr 4 - oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodartkowaniu podatkiem dochodowym (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy).

    Przypominamy również o konieczności wpisywania w powyższych załącznikach kwot uzyskanych z tytułu stypendium szkolnego, sportowego, o charakterze socjalnym uzyskanych w 2015 r.

    Opublikował:
    Justyna Kaczmarczyk


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    2016-08-24

    Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
    Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

    Osoby chętne do przystąpienia do Programu, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) - wszelkie informacje uzyskają Państwo w biurach nr 2 i 3, oraz pod numerem telefonu 598334557.

    Osoby, które korzystały już z Programu będą informowane osobiście o terminach wydawania żywności.
    Ponadto wszelkie informacje dot. Programu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Ośrodka.    Opublikował:
    Justyna Kaczmarczyk


    Komunikat dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

    2016-08-17

    Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. klienci NIE MAJĄ OBOWIĄZKU DOSTARCZAĆ ZAŚWIADCZEŃ Z URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

    Od dnia 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.
    W DALSZYM CIĄGU KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW OD ORGANU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE, tj. od komornika sądowego.


    Od dnia 1 września br. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017.
    Wykaz niezbędnych dokumentów (oprócz zaświadczeń z US i ZUS) oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są w biurze nr 8.

    Opublikował:
    Justyna Kaczmarczyk


    Komunikat dot. dożywiania dzieci w roku szkolnym 2016/2017

    2016-08-16

    Informujemy, że od dnia 1 sierpnia br. klienci mogą składać wnioski o objęcie dożywianiem dzieci uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2016/2017.

    Kryterium dochodowe wynosi 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej, tj. 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

    Wnioski należy składać w Dziale Pomocy Środowiskowej, biura nr 2 i 3 odpowiednio wg właściwości miejscowej.

    Opublikował:
    Justyna Kaczmarczyk


    Zaproszenie do projektu dla osób korzystających z POPŻ

    2016-08-09

    Informujemy, że Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy w Debrznie oraz Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju w Chojnicach rozpoczęło realizację projektu pn.: "Rozkwit osób zdystansowanych w społeczeństwie", Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.
    Zapraszamy Mieszkańców naszej Gminy korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz spełniających kryteria do wzięcia udziału w projekcie.
    Rekrutacja trwa do dnia 17.08.2016 r.

    Formularz zgłoszeniowy

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


    Opublikował:
    Justyna Kaczmarczyk
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. 77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4, tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji