Aktualności


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2015-06-19

Niniejszym informujemy, że Gmina Przechlewo podpisała umowę na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie żywności w miesiącu czerwcu br. rozpocznie się od dnia 24.06.2015 r., również w tym dniu rozpoczną się działania towarzyszące.

Szczegółowa informacja dotycząca zasad korzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących oraz wykaz artykułów spożywczych dostępna jest poniżej w zakładce dołączone pliki.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

2015-06-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w miejscowości Sąpolno. Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zapytanie i formularz w pliku Word

Ofertę można złożyć:
-osobiście u Zamawiającego pok. nr 4,
- pocztą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo
- pocztą elektroniczną na adres gops@przechlewo.pl
- faksem 59 83 34 604
w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. do godziny 14:00


Dzień Pracownika Samorządowego

2015-05-27

życzenia

Dołączone pliki:


Zakończenie projektu pilotażowego Schematom STOP

2015-03-26

Dobiega już koniec realizacji projektu pn. „Schematom STOP!" Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Działania w ostatnim kwartale przebiegały bardzo prężnie i skupione były na jak najlepszej realizacji zaplanowanych zadań. Do końca stycznia trwały prace z rodzinami uczestniczącymi w pilotażu. Odbyły się ostatnie zajęcia z języków obcych, a także zajęcia integrujące dzieci i rodziców, rodziny zakończyły również wyjścia na basen. Swoje spotkania z rodzinami zakończyli także członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.
Podczas całego okresu trwania projektu „Schematom STOP!...” wypracowywano i testowano nowe metody aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, dążono do zwiększenia samodzielności i decyzyjności rodzin uczestniczących w pilotażu, zacieśnienia więzi rodzinnych, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także poprawy sytuacji rodzin na rynku pracy.
W ostatnim okresie intensywnie trwały działania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy zakończyli pracę nad zaktualizowaniem i wydaniem Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (PZKW) oraz Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej (MGI). Obie grupy sporządziły także i przekazały do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Karty dobrych praktyk dot. współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy (PZKW), a także w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (MGI).
Z inicjatywy Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę został wydany Informator o instytucjach pomocowych w powiecie człuchowskim. Informator ma służyć osobom szukającym pomocy w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach i został rozdysponowany we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Instytucjach Rynku Pracy na terenie całego powiatu człuchowskiego.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie z ostatniego wspólnego spotkania członków MGI i PZKW:


Karta Dużej Rodziny rodzina 3+

2015-02-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - istnieją nowe druki wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Wnioski można pobrać w biurze nr 1 (Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny)
Informacje dostępne pod numerem telefonu 59 83 34 557 oraz na stronie internetowej rodzina.gov.pl
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. 77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4, tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji