Aktualności


Informacja GOPS - Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

2015-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia br.

• Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego przyjmowane będą od dnia 1 września br.


Wnioski wraz z oświadczeniami o dochodzie można pobrać w siedzibie Ośrodka biuro nr 1 w godzinach od 7:30 do 15:30 nr kontaktowy 598334557


Informacja o wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2015-07-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 27 lipca 2015 r. rozpoczyna się kolejna edycja dystrybucji produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.

Informacja POPZ

darmowy hosting obrazków


Informacja o rozpoczęciu praktycznych warsztatów kulinarnych w ramach POPŻ

2015-07-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w miesiącu lipcu br. odbędą się spotkania: praktyczne warsztaty kulinarne oraz warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia przeprowadzone w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015, który realizuje Gmina Przechlewo od miesiąca czerwca br.
Podczas praktycznych warsztatów kulinarnych uczestnicy nauczą się samodzielnie przygotować posiłki z wykorzystaniem produktów z pomocy żywnościowej.
Podczas warsztatów dietetycznych i zdrowego żywienia uczestnicy poznają podstawy właściwej diety i zasad zdrowego odżywiania.
Uczestnictwo w warsztatach jest obowiązkowe dla wszystkich zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w świetlicy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie.

Terminy spotkań:
27 lipca 2015 r.
godz. 10:00 – 12:30 – praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12:30 – 14:30 – warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
28 lipca 2015 r.
godz. 10:00 – 12:30 – praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12:30 – 14:30 – warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
30 lipca 2015 r.
godz. 10:00 – 12:30 – praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12:30 – 14:30 – warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
31 lipca 2015 r.
godz. 10:00 – 12:30 – praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12:30 – 14:30 – warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Więcej informacji pod nr tel. 59 8334557 u Koordynatora POPŻ p. Heleny Sawczak.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

darmowy hosting obrazków

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

2015-07-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w miejscowości Sąpolno w terminie od 27 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe str 1

Zapytanie ofertowe str 2

Formularz oferty

Ofertę można złożyć:
-osobiście u Zamawiającego pok. nr 4,
- pocztą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo
- pocztą elektroniczną na adres gops@przechlewo.pl
- faksem 59 83 34 604
w terminie do dnia 17 lipca 2015 r. do godziny 14:00


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2015-06-19

Niniejszym informujemy, że Gmina Przechlewo podpisała umowę na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie żywności w miesiącu czerwcu br. rozpocznie się od dnia 24.06.2015 r., również w tym dniu rozpoczną się działania towarzyszące.

Szczegółowa informacja dotycząca zasad korzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących oraz wykaz artykułów spożywczych dostępna jest poniżej w zakładce dołączone pliki.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

2015-06-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w miejscowości Sąpolno. Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zapytanie i formularz w pliku Word

Ofertę można złożyć:
-osobiście u Zamawiającego pok. nr 4,
- pocztą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo
- pocztą elektroniczną na adres gops@przechlewo.pl
- faksem 59 83 34 604
w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. do godziny 14:00


Dzień Pracownika Samorządowego

2015-05-27

życzenia

Dołączone pliki:


Zakończenie projektu pilotażowego Schematom STOP

2015-03-26

Dobiega już koniec realizacji projektu pn. „Schematom STOP!" Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Działania w ostatnim kwartale przebiegały bardzo prężnie i skupione były na jak najlepszej realizacji zaplanowanych zadań. Do końca stycznia trwały prace z rodzinami uczestniczącymi w pilotażu. Odbyły się ostatnie zajęcia z języków obcych, a także zajęcia integrujące dzieci i rodziców, rodziny zakończyły również wyjścia na basen. Swoje spotkania z rodzinami zakończyli także członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.
Podczas całego okresu trwania projektu „Schematom STOP!...” wypracowywano i testowano nowe metody aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, dążono do zwiększenia samodzielności i decyzyjności rodzin uczestniczących w pilotażu, zacieśnienia więzi rodzinnych, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także poprawy sytuacji rodzin na rynku pracy.
W ostatnim okresie intensywnie trwały działania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy zakończyli pracę nad zaktualizowaniem i wydaniem Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (PZKW) oraz Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej (MGI). Obie grupy sporządziły także i przekazały do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Karty dobrych praktyk dot. współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy (PZKW), a także w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (MGI).
Z inicjatywy Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę został wydany Informator o instytucjach pomocowych w powiecie człuchowskim. Informator ma służyć osobom szukającym pomocy w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach i został rozdysponowany we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Instytucjach Rynku Pracy na terenie całego powiatu człuchowskiego.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie z ostatniego wspólnego spotkania członków MGI i PZKW:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie. 77-320 Przechlewo, ul. Szkolna 4, tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji