Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-07-12

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniu 28.07.2021 r. (środa)  oraz w dniu 29.07.2021 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2021-07-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniach 28.07.-29.07.2021 r. (środa-czwartek) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej - do wyczerpania zapasów.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Nabór na stanowisko Animatora Klubu Senior+ w Przechlewie

Data publikacji: 2021-06-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie ogłasza nabór na stanowisko Animatora Klubu Senior+ w Przechlewie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"na lata 2021-2025.

W załączeniu dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata (plik doc 81KB)
 2. Oświadczenie do celów rekrutacyjnych (plik doc 78KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 30KB)
 4. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 184KB)

Rekrutacja w CKU Człuchów

Data publikacji: 2021-06-24

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną CKU w Człuchowie.

Rekrutacja CKU

Nabór uczestników do Klubu

Data publikacji: 2021-06-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o naborze uczestników w wieku 60+ do Klubu "Senior+" w Przechlewie.

Szczegóły znajdują się w załączonym plakacie.

Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Nabór Klub Senior+

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-06-22

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniu 23.06.2021 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 14:30  oraz w dniu 24.06.2021 r. (czwartek) w godzinach od 11:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Zarządzenie nr 2/2021 Kierownika GOPS w Przechlewie

Data publikacji: 2021-05-14

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 14 maja 2021 r. ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

 

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 2/2021 Kierownika GOPS w Przechlewie (plik pdf 176KB)

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-05-13

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 17.05.2021 r. (poniedziałek) do 19.05.2021 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Przechlewie

Data publikacji: 2021-04-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Przechlewie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"na lata 2021-2025.

W załączeniu dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

Załączniki:

 1. Kwestionariusz kandydata (plik doc 81KB)
 2. Oświadczenie do celów rekrutacyjnych (plik doc 78KB)
 3. Klauzula informacyjna do celów rekrutacyjnych (plik docx 30KB)
 4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ (plik odt 47KB)

Rekrutacja do Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie

Data publikacji: 2021-04-19

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie jest partnerem realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" projektu pn.: "Klub Wsparcia Dziennego". OPS w Debrznie prowadzi rekrutację uczestników do projektu, tj. opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu człuchowskiego. Szczegóły na temat projektu oraz prowadzonej rekrutacji znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 374KB)
 2. Ulotka promocyjna (plik pdf 4113KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 704KB)
 4. Informacja o projekcie (plik docx 257KB)

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-04-16

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 26.04.2021 r. (poniedziałek) do 28.04.2021 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Życzenia

Data publikacji: 2021-03-30

zyczenia

Wydawanie żywności - jabłka

Data publikacji: 2021-03-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 29.03.2021 r. (poniedziałek) do momentu wyczerpania zapasów - w budynku GOPS wydawane są jabłka.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Bezpłatny transport na szczepienia przeciwko COVID-19

Data publikacji: 2021-03-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego transportu na szczepienia przeciwko COVID-19.

Transport jest przeznaczony dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze bez możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Kontakt w sprawie transportu pod numerem telefonu 598334557 lub e-mail: gops@przechlewo.pl

Szczegółowe informacje na temat szczepień - sposobów rejestracji, kategorii wiekowych oraz przebiegu szczepienia dostępne są na stronie internetowej: Serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-03-16

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 24.03.2021 r. (środa) do 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wnioski do świadczenia wychowawczego

Data publikacji: 2021-03-16

Informujemy, że od dnia 22.03.2021 r. (poniedziałek) będą dostępne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy.

Istnieje również możliwość wydrukowania wniosków we własnym zakresie - wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "druki", "świadczenie wychowawcze Rodzina 500plus".

UWAGA! Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 01.04.2021 r.

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Data publikacji: 2021-03-11

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Przechlewo składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-02-10

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 24.02.2021 r. (środa) do 26.02.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2021-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 24.02.2021 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze - nowy okres świadczeniowy

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 500+Plakat SW

Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-01-25

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o rozpoczęciu dystrybucji żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020.

Wydawanie żywności  będzie realizowane w dniach od 28.01.2021 r. (czwartek) do 29.01.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Biuletyn Informacji PublicznejLink do Środowiskowego Domu Samopomocy w PrzechlewieLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej