Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 24.02.2021 r. (środa) do 26.02.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2021-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 24.02.2021 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze - nowy okres świadczeniowy

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 500+Plakat SW

Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-01-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o rozpoczęciu dystrybucji żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020.

Wydawanie żywności  będzie realizowane w dniach od 28.01.2021 r. (czwartek) do 29.01.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2021-01-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 27.01.2021 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 10/2020 Kierownika GOPS w Przechlewie

Data publikacji: 2020-12-31

Zarządzenie nr 10/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie.

Informacja dot. realizacji POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2020-12-30

Szczegółowa informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 - cele Programu, sposób kwalifikacji, zasady dystrybucji artykułów żywnościowych oraz informacje na temat działań towarzyszących.


 

Życzenia

Data publikacji: 2020-12-21

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-12-17

AKTUALIZACJA z dnia 21.12.2020 r. - informujemy, że wydawanie żywności krótkoterminowej w dniu dzisiejszym zostało zakończone (wszystkie produkty zostały wydane).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 21.12.2020 r. nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej. Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Kierownika GOPS nr 9/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS nr 9/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W dniu 24 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie będzie nieczynny dla interesantów.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030

Data publikacji: 2020-12-07

Informujemy, że Uchwałą Nr 203/XXIX/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Rada Gminy Przechlewo przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030.
Niniejszy dokument ma posłużyć lepszej, bardziej skutecznej i efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Przechlewo.
Zapraszamy do zapoznania się z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-12-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 09.12.2020 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-11-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 25.11.2020 r. (środa) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Podprogram 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-17

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 414 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 21,24300 ton żywności;
- 3600 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 15 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
- edukacji finansowej - 0 spotkań dla 0 uczestników
- żywieniowo dietetycznych - 0 spotkań dla 0 uczestników
- kulinarnych - 3 spotkania dla 15 uczestników
- niemarnowania żywności - 0 spotkania dla 0 Uczestników
- Innych działań aktywizujących - 0 spotkań dla 0 Uczestników

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-11-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 16.11.2020 r. (poniedziałek) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030

Data publikacji: 2020-11-09

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030.
Uwagi do opracowania można przekazywać do dnia 16 listopada 2020 r.


Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Gminie Przechlewo. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Gminy Przechlewo w latach 2021-2030.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Przechlewo.

Z uwagi na COVID-19 konsultacje w formie spotkań zostały zawieszone, wobec czego uwagi do projektu zgłoszone na formularzu konsultacji społecznych można przesyłać:

1. na adres korespondencyjny: GOPS ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo,

2. na adres elektroniczny: gops@przechlewo.pl

3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie.
Wszelkie uwagi i opinie można również przekazywać telefonicznie pod numerem 598334557 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularz konsultacji społecznych w wersji edytowalnej

Formularz konsultacji społecznych w wersji pdf

Projekt dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030

Zarządzenia Kierownika GOPS w Przechlewo

Data publikacji: 2020-10-29

Zarządzenie nr 6/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy w GOPS w Przechlewie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przechlewo oraz pracowników Ośrodka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia się COVID-19 w GOPS w Przechlewie

Zarządzenie nr 8/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie pracy zdalnej w GOPS w Przechlewie wraz z załącznikiem do Zarządzenia nr 8/2020

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-10-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniu 28.10.2020 r. (środa) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wspólne sprzątanie Przechlewa

Data publikacji: 2020-09-25

W dniu 24 września br. wzięliśmy udział w akcji wspólnego sprzątania Przechlewa organizowanej przez Wójta Gminy Przechlewo. Wspólnie zbieraliśmy śmieci przy ul. Szkolnej, stadionie oraz wokół jeziora Rąbki.

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-09-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniu 25.09.2020 r. (piątek) od godziny 12:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-09-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 21.09.2020 r. (poniedziałek) nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w 2020 roku

Data publikacji: 2020-09-15

Starosta Powiatu Człuchowskiego i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego informują, że uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego mogą ubiegać się o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Warunki uzyskania stypendium:

1. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie od II klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy:
a) osiągają średnią ocen co najmniej na poziomie 4,8 lub
b) są finalistami olimpiady przedmiotowej, bądź
c) mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.

2. O stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie mogą aplikować uczniowie zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego, uczących się w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski. Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć udokumentowane uzyskanie minimum trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np. Polski, Europy czy Igrzysk Olimpijskich.

Termin składania wniosków w szkołach - 30.09.2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Biuletyn Informacji PublicznejLink do Środowiskowego Domu Samopomocy w PrzechlewieLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej