Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-05-13

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 17.05.2021 r. (poniedziałek) do 19.05.2021 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Przechlewie

Data publikacji: 2021-04-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Przechlewie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"na lata 2021-2025.

W załączeniu dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

Załączniki:

  1. Kwestionariusz kandydata (plik doc 81KB)
  2. Oświadczenie do celów rekrutacyjnych (plik doc 78KB)
  3. Klauzula informacyjna do celów rekrutacyjnych (plik docx 30KB)
  4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ (plik odt 47KB)

Rekrutacja do Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie

Data publikacji: 2021-04-19

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie jest partnerem realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" projektu pn.: "Klub Wsparcia Dziennego". OPS w Debrznie prowadzi rekrutację uczestników do projektu, tj. opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu człuchowskiego. Szczegóły na temat projektu oraz prowadzonej rekrutacji znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 374KB)
  2. Ulotka promocyjna (plik pdf 4113KB)
  3. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 704KB)
  4. Informacja o projekcie (plik docx 257KB)

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-04-16

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 26.04.2021 r. (poniedziałek) do 28.04.2021 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Życzenia

Data publikacji: 2021-03-30

zyczenia

Wydawanie żywności - jabłka

Data publikacji: 2021-03-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 29.03.2021 r. (poniedziałek) do momentu wyczerpania zapasów - w budynku GOPS wydawane są jabłka.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Bezpłatny transport na szczepienia przeciwko COVID-19

Data publikacji: 2021-03-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego transportu na szczepienia przeciwko COVID-19.

Transport jest przeznaczony dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze bez możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Kontakt w sprawie transportu pod numerem telefonu 598334557 lub e-mail: gops@przechlewo.pl

Szczegółowe informacje na temat szczepień - sposobów rejestracji, kategorii wiekowych oraz przebiegu szczepienia dostępne są na stronie internetowej: Serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-03-16

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 24.03.2021 r. (środa) do 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wnioski do świadczenia wychowawczego

Data publikacji: 2021-03-16

Informujemy, że od dnia 22.03.2021 r. (poniedziałek) będą dostępne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy.

Istnieje również możliwość wydrukowania wniosków we własnym zakresie - wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "druki", "świadczenie wychowawcze Rodzina 500plus".

UWAGA! Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe od dnia 01.04.2021 r.

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Data publikacji: 2021-03-11

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Przechlewo składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-02-10

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o wydawaniu żywności z POPŻ w dniach od 24.02.2021 r. (środa) do 26.02.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2021-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 24.02.2021 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze - nowy okres świadczeniowy

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 500+Plakat SW

Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-01-25

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o rozpoczęciu dystrybucji żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020.

Wydawanie żywności  będzie realizowane w dniach od 28.01.2021 r. (czwartek) do 29.01.2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo. 

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2021-01-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 27.01.2021 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 10/2020 Kierownika GOPS w Przechlewie

Data publikacji: 2020-12-31

Zarządzenie nr 10/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie.

Informacja dot. realizacji POPŻ Podprogram 2020

Data publikacji: 2020-12-30

popz14-20

Szczegółowa informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 - cele Programu, sposób kwalifikacji, zasady dystrybucji artykułów żywnościowych oraz informacje na temat działań towarzyszących.


 

Życzenia

Data publikacji: 2020-12-21

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-12-17

AKTUALIZACJA z dnia 21.12.2020 r. - informujemy, że wydawanie żywności krótkoterminowej w dniu dzisiejszym zostało zakończone (wszystkie produkty zostały wydane).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 21.12.2020 r. nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej. Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Kierownika GOPS nr 9/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS nr 9/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W dniu 24 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie będzie nieczynny dla interesantów.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030

Data publikacji: 2020-12-07

Informujemy, że Uchwałą Nr 203/XXIX/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Rada Gminy Przechlewo przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030.
Niniejszy dokument ma posłużyć lepszej, bardziej skutecznej i efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Przechlewo.
Zapraszamy do zapoznania się z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-12-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 09.12.2020 r. (środa) od godziny 8:00  nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2020-11-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 25.11.2020 r. (środa) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Podprogram 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-17

popz14-20

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 414 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 21,24300 ton żywności;
- 3600 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 15 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
- edukacji finansowej - 0 spotkań dla 0 uczestników
- żywieniowo dietetycznych - 0 spotkań dla 0 uczestników
- kulinarnych - 3 spotkania dla 15 uczestników
- niemarnowania żywności - 0 spotkania dla 0 Uczestników
- Innych działań aktywizujących - 0 spotkań dla 0 Uczestników


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Biuletyn Informacji PublicznejLink do Środowiskowego Domu Samopomocy w PrzechlewieLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej